ယံုၾကည္ရေသာ

ROBLOX

ေဒါင္းလုပ္မ်ား 5M - 25M
ေနာက္ဆံုးထြက္ ဗားရွင္း 2.342.212340
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 4.47

ROBLOX ၏ ေဖာ္ျပခ်က္

Welcome to the world’s largest social platform for play. Every month, over 64 million active players come to Roblox to imagine, create, and play together within immersive 3D worlds built by gamers just like you! Already have an account? Log in with your existing Roblox account and play now!

ROBLOX အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

Dixie Parker
5

Great

WANT FREE ROBUX HUH? SEARCH FOR "ROBUXIAN" ON GOOGLE PLAY AND DOWNLOAD IT! Otherwise I have to say Roblox is a great game aswell as it is fun to play. I'm a really big fan of it and I love the graphics. The physics are really fun and it's easy to customize servers etc. The Gameplay aswell as the gameflow is great and very smooth. Thank you a lot Roblox for that great game. Everyone of my friends got this app.

NeiaPlays
5

Updates

It updates really like a week or so and i like it i like it a lot!! so we can get the best of the roblox version!!!!! 😀👏 👩💬Cool💫 👚👏💥 👖 👠👠 🎩 😁 👕👍Great! 👖

rocky gamin
5

lol

WANT FREE ROBUX HUH? SEARCH FOR "ROBUXIAN" ON GOOGLE PLAY AND DOWNLOAD IT! Otherwise I have to say Roblox is a great game aswell as it is fun to play. I'm a really big fan of it and I love the graphics. The physics are really fun and it's easy to customize servers etc. The Gameplay aswell as the gameflow is great and very smooth. Thank you a lot Roblox for that great game. Everyone of my friends got this app.

hazel777